Förädlingsarbete

Våra investeringar resulterar i successivt förädlade fastigheter i lugnare och mer attraktiva bostadsområden. Vi arbetar med förädling på tre sätt:

Förvaltning med social dimension

Med egen personal i bostadsområdet vill vi skapa en god dialog med våra hyresgäster och ett engagemang för att göra området till en riktig bra plats att leva på. 

Vi arbetar aktivt för att utveckla trivsamma och attraktiva bostadsområden. För oss är förvaltningskvalitet viktigt. Vi vill att våra hyresgäster ska mötas av ett helt, rent och snyggt bostadsområde – såväl inne som ute.

Förtätning

Genom att bygga nya bostäder på outnyttjade ytor skapas ett utökat bostadsområde med ett attraktivt varierat utbud. Ambitionen är att skapa en förtätning med ny, modern arkitektur samtidigt som det ursprungliga områdets befintliga stadslandskapet fortsätter att vara i centrum.

Standardhöjande investeringar

Vi arbetar med en standardiserad renoveringsprocess. Det innebär att renoveringar genomförs i samband med avflyttningar. De nyrenoverade lägenheterna håller samma höga standard som nyproduktion men med lägre hyra. En annan typ av standhöjande åtgärder är ombyggnation. Sekundära ytor som förråd, källare och långtidsvakanta lokaler byggs om till nya lägenheter. Ytterligare en standardhöjande åtgärd är kostandsbesparande investeringar för minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet, exempelvis IMD.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport 2018