Hållbar förvaltning

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden. Därför arbetar vi med att skapa riktigt bra platser att leva på.

I vår hållbara förvaltning satsar vi på hållbara relationer, upprustning av våra fastigheter och att erbjuda fler bostäder.

Relationer bygger vi genom att finnas på plats med egna medarbetare och samverka med viktiga samhällsfunktioner i våra områden. Vi renoverar lägenheter, fräschar upp allmänna utrymmen
samtidigt som nya lekplatser och gröna utemiljöer ökar trivsel och trygghet. Dessutom tillför vi fler bostäder genom att bygga om och bygga nytt.

Ökad sysselsättning och integration

Attraktiva och trivsamma bostadsområden bygger på att vi har nöjda och engagerade hyresgäster. En del av framgången ligger i arbetet att öka andelen förvärvsarbetande för att stärka trygghet och integration. Det gör vi med vår uthyrningspolicy där vi ser varje uthyrning som starten på en lång relation och genom vårt Victoria Park-program.

Sedan 2013 erbjuder vi årligen boende i våra områden en anställning som miljövärd under 12-18 månader. Anställningen lyfter sysselsättningsgraden samtidigt som den fungerar som en språngbräda till arbetsmarknaden eller studier.

Med Victoria Park-programmet förstärker vi den traditionella och lokala förvaltningsorganisationen genom att anställa 30 nya medarbetare varje år. På så vis kommer fler in i samhället och ut i arbetslivet.

Miljövärdarna får först en praktisk utbildning i fastighetsskötsel. Bostadsområdena hålls snygga och rena genom att miljövärdarna tar hand om gemensamma ytor som trapphus, källare, tvättstugor och miljörum. Genom lokal förankring, närvaro och dialog ökar förutsättningarna för hållbara relationer och attraktiva bostadsområden.

  • Vi anställer 30 miljövärdar varje år.
     
  • 121 personer har medverkat i Victoria Park-programmet fram till 2020.
     
  • 65 % av dem som fullföljer Victoria Park-programmet går direkt vidare till annan anställning, hos oss eller hos en av våra partners, eller fortsätter med studier.

Vi strävar också efter att upphandla entreprenörer med sociala klausuler för att ytterligare stärka sysselsättningsgraden.

Tillsammans är vi starkare

Vi har samverkansavtal med myndigheter, kommuner, organisationer och andra bostadsbolag för att erbjuda trygga bostadsområden och, inte minst, vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. Dessutom medverkar vi i flera samarbeten för att stötta det lokal föreningslivets aktiviteter som fotbollsskola, simskola och läxhjälp.

Vi arrangerar också områdesdagar med mat, dryck och roliga aktiviteter. För att våra boende ska trivas.

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa riktigt bra platser att bo på >>