Hållbar förvaltning

Vi arbetar aktivt för att utveckla trivsamma och attraktiva bostadsområden. Med egen personal i bostadsområdet vill vi skapa en god dialog med våra hyresgäster och ett engagemang för att göra området till en riktig bra plats att leva på. 

Vi förstärker den traditionella förvaltningen

Vi förstärker våra lokala bobutiker genom att varje år anställa bocoacher och miljövärdar. Resultatet är tryggare områden med mindre skadegörelse och nedskräpning, vilket har en direkt effekt på fastighetsdriften. Anställningsmöjligheten har också haft ett stort värde för individen med ökad självkänsla och lön i stället för bidrag. För samhället har det inneburit att fler människor har fått arbetslivserfarenhet och stärkt anställningsbarhet i kombination med lägre bidragskostnader som följd samt ökad sysselsättning och inkomstnivå. 

Vi renoverar lägenheter som är uppsagda och utflyttade eller när en hyresgäst så önskar. Den nyrenoverade lägenheten hyrs ut till ny standard och månadshyra. Det betyder att ingen hyresgäst tvingas flytta på grund av renovering.