Information gällande COVID-19

Den 29 september 2021 tas många av restriktionerna för att förhindra spridning av covid-19 bort. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och att tvätta händerna ofta.

Det här gör vi:
• Vi på Victoria Park är noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om handhygien och att hålla avstånd.
• All personal med symptom på sjukdom stannar hemma – just för att inte smitta kolleger eller hyresgäster.
• Vi ställer samma krav på de entreprenörer som ibland hjälper oss att åtgärda fel i lägenheter.
• Vi öppnar upp för besök under fasta besökstider. Vid kö får du gärna vänta utanför kontoret på din tur.

Det här behöver du tänka på:
• Håll avstånd till andra när du besöker oss.
• Har du minsta symptom, som feber och hosta, är det viktigt att du hör av dig till oss. Så bokar vi en ny tid för vårt besök.

Senaste uppdatering 2021-09-29

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, grannar, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

 


Tvätta händerna ofta

Undvik röra ögonen, näsa och mun. Tvätta alltid händerna i minst 20 sekunder när du kommer hem eller när du kommer till arbetet, innan du äter och efter toalettbesök.

Använd handsprit när du inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Undvik att ta andra i hand.


Hosta eller nys i armvecket

Då hindrar du smittan från att spridas till andra. 
Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser. 
Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Fler tips och råd för att undvika att få eller sprida smitta: Covid-19 - coronavirus (1177.se)Frågor och svar (folkhalsomyndigheten.se), Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor.​