Information ANGÅENDE COVID-19

Våra myndigheter har gått ut och vädjat om hjälp från alla att bromsa spridningstakten. Vi på Victoria Park uppmanar alla våra hyresgäster att hjälpa till med att följa och föra vidare Folkhälsomyndighetens råd. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridningen i syfte att skydda utsatta grupper och för att belastningen på vården inte ska bli för stor. 

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, grannar, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

 


Tvätta händerna ofta

Undvik röra ögonen, näsa och mun. Tvätta alltid händerna i minst 20 sekunder när du kommer hem eller när du kommer till arbetet, innan du äter och efter toalettbesök.

Använd handsprit när du inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Undvik att ta andra i hand.


Hosta eller nys i armvecket

Då hindrar du smittan från att spridas till andra. 
Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser. 
Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Fler tips och råd för att undvika att få eller sprida smitta: Covid-19 - coronavirus (1177.se)Frågor och svar (folkhalsomyndigheten.se), Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor.​

 

Akuta ärenden och besök - ring oss på 010 20 93 900

För att värna extra om dig och våra medarbetare uppmanar vi dig att ringa vår kundservice på 010 20 93 900 för akuta ärenden eller besök. Informerar oss om du är sjuk så lämpliga skyddsåtgärder vidtas. De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma. Tänk även på att 

  • avvakta med ärenden och serviceanmälningar som inte är akuta,
  • avboka inbokade besök som inte är akuta om du känner några symptom,
  • undvika att ta i hand när vi träffas.

Betalning av hyra 

Vi har stor förståelse för att många känner oro att förlora sitt hem på grund av den rådande situationen. För att fortsatt stötta alla hyresgäster i boendet riktar vi vårt stöd till den som verkligen behöver hjälpen och tar bort det direkta inkassokravet.

  • Vi aviserar hyrorna som vanligt. Det är viktigt att betala hyran i tid om du kan. Att inte betala hyran kan leda till betalningsanmärkning och hyresskuld.
  • Vi skickar inte ut ett inkassokrav direkt vid utebliven betalning.
  • Istället får du en betalningspåminnelse per post med en extra avgift, där du uppmanas att kontakta inkassobolaget.
  • Om du inte hört av dig eller betalat efter påminnelsen kommer du få ett inkassokrav med en extra avgift.

Hör av dig till oss på 010 20 93 900 om du har frågor - Ta hand om dig och varandra!