Sopor och miljö

Dina Sopor

SopsorteringDet är trivsammare när bostadsområdet är rent och fint. Släng dina sopor och avfall på anvisade platser i bostadsområdet, som till exempel soprum och miljöstation. I din Bobutik finns information om vad som gäller för just din fastighet. Tänk på att sopor och avfall inte får lämnas i trapphus, källargångar eller utanför soprum.

Återvinning och källsortering

Det är inte tillåtet att slänga avfall som tidningar, papper, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga hushållssoporna. Detta måste sorteras och slängas på närmaste återvinningsplats. Utöver platserna i området och stadsdelen hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer. Genom att källsortera bidrar du på ett aktivt sätt i miljöarbetet!

Matavfall

I över hälften av Sveriges kommuner tar man vara på matavfallet för att göra biogas. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Det är enkelt att sortera rätt. Lägg matavfallet i avsedd påse och släng påsen i avsett kärl.