Min lägenhet

Om något behöver åtgärdas i din lägenhet eller i allmänna utrymmen ska du göra en serviceanmälan, i första hand via Mina Sidor. Det går även att ringa in din anmälan. Information om öppettider och telefonnummer hittar du i ditt trapphus och här på hemsidan under Bostadsområden. Vi hjälper dig så snart som möjligt. Alla serviceanmälningar åtgärdas i prioriteringsordning.

Att tänka på efter du gjort serviceanmälan

• Du ska vara kontaktbar för vår återkoppling och svara på våra frågor för att förstå felet samt för att boka tid för besök.
• Du ska vara hemma på avtalad bokad tid med oss eller annan leverantör från oss.

Anlita jouren vid akut situation

Om det inträffar något akut i och omkring din lägenhet efter våra telefon- och öppettider, är det till vår fastighetsjour du ringer. Hit vänder du dig endast vid problem av akut slag som inte kan vänta till nästkommande vardag, och där det finns risk för skador på person eller fastigheten. Exempelvis vattenläckage, översvämning, läckande element, totalstopp i avlopp.

 

Du är skyldig att vårda och sköta din lägenhet genom att städa och hålla den fin. Aktsamhet av det som ingår i lägenheten såsom spis, kyl, frys, golv, väggar och fönster. Om du orsakar skador som inte är normalt slitaget, kan vi som hyresvärd debitera dig för skadorna. Det kan vara reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller dålig vårdplikt och skötsel av lägenheten. Exempelvis:
• Rökskador p.g.a rökning i lägenheten
• Permanenta fläckar på väggar, tak, golv
• Fuktskador i lägenheten
• Stopp i avloppet

Du ska ha ett skönt inomhusklimat i din lägenhet. Inte för varmt och inte för kallt. Vårt mål är att du ska ha en behaglig temperatur, som inte understiger 20 grader, oavsett tid på dygnet.

Om det känns kyligt hemma är det några saker du kan tänka på:

  • Kontrollera att alla element är fullt påskruvade
  • Låt luften cirkulera fritt! Undvik möbler framför elementen.
  • Se till att ventiler i fönster är öppna och rengjorda
  • Låt inte gardiner täcka för ventiler, fönster eller element
  • Håll entrédörrar och fönster stängda, vädra snabbt

Ibland känns det kallare än vad det faktiskt är. Kontrollera temperaturen med en termometer. Mät en meter ovanför golvet och minst en meter från fönster Är det för kallt inomhus ska du höra av dig till oss. Mina Sidor är öppet dygnet runt, där kan du göra en serviceanmälan. Men vänta gärna några dagar, särskilt om det är i början eller slutet av den kallare årstiden.

När utomhustemperaturen varierar kraftigt är det svårt för byggnadens värmesystem att hinna anpassa sig direkt. 

Se video om bra luft och värme >>

Hemförsäkring är viktigt för din trygghet. Om du drabbas av inbrott, brand, översvämning eller annan olycka är det bara din egna hemförsäkring som kan ersätta förlorade eller förstörda saker. Därför behöver alla en bra hemförsäkring.

Som hyresgäst hos oss har du förmånlig och trygg hemförsäkring till ett bra pris genom vår samarbetspartner Moderna Försäkringar. En bra hemförsäkring ger dig trygghet till rätt pris – och snabb hjälp om olyckan skulle vara framme.

Få ett prisförslag och teckna din försäkring här: modernaforsakringar.se/partner/victoria-park

Har du frågor om dina försäkringar, vänligen kontakta Moderna på: 010 219 10 80

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och bildar imma eller vattendroppar på glaset. Luften i lägenheten blir fuktig genom att man till exempel badar, duschar, tvättar, diskar eller lagar mat. Tillfällig kondens är inte alls ovanlig, vill man bli av med det snabbt kan man vädra för att tillsätta ny torr utomhusluft. Kondens mellan fönstrena beror oftast på att varm inneluft läcker ut i spalten mellan glasen och kondenserar på det yttre glasets insida. Uppstår detta så är det fel på fönstret. Detta visar sig i sådant fall oftast vintertid och orsaken är brister i tätningen mellan inre karm och båge. Kondensen bildas vanligen mitt på rutan. Gör en serviceanmälan till oss så undersöker vi och åtgärdar felet.

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. En del av våra lägenheter som renoveras efter den 1 april är försedda med de nya uttagen. För dig som hyresgäst innebär detta att du måste köpa stickproppar som passar de nya uttagen. Kolla med din Bobutik vad som gäller i just din lägenhet. 

Se bild och läs mer om de nya stickpropparna

Om du ska sätta upp något på vägg eller tak är det viktigt att du använder dig av rätt fästdon, så att väggen eller föremålet som sätts upp inte skadas. Det finns olika fästdon för väggar av betong respektive gips samt storlek och tyngd på föremålet. Om skador i väggen uppstår vid avflyttning och nedmontering debiterar vi hyresgästen för återställandet. Fråga din Bobutik om du är osäker.

Kontakta din Bobutik för information om leverantörer av TV och internet i ditt område.

Om du vill montera en egen antenn, parabol, markis, staket, skärmtak eller motsvarande måste du först få tillstånd av oss. Det finns speciella regler för hur man ska montera exempelvis parabolantennen. Om den skulle ramla ner på marken finns fara för skada.

Skräp på balkongen och uteplatsen ökar risk för brand, lockar till sig fåglar och skapar besvär för dig och dina grannar. Vill du sätta upp blomlådor så tänk också på att de måste hänga på insidan av balkongräcket, annars finns risk att de ramlar ner och skadar någon. Du får endast använda elgrill på din balkong eller uteplats, förutsatt att det inte stör dina grannar.

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet under förutsättning att de inte gör skada i lägenheten och att de inte stör grannarna. Husdjur får inte vistas i tvättstugan. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Använd alltid påsar och ta hand om bajset.

Rökning i trapphus, entré, tvättstuga, soprum, källare och garage är förbjuden. Visa hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen.

Om du själv blir störd av en granne är det en god idé att först ta kontakt med personen och påtala problemet. Grannen är kanske inte medveten om att han eller hon stör. Kvarstår problemet kan du kontakta din Bobutik/Störningsjouren. För den som stör kan upprepade störningar leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Kontakta din Bobutik innan du påbörjar förbättringsarbeten. Det är självklart tillåtet att måla och tapetsera i lägenheten, men ett krav är att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tänk även på att du behöver återställa saker du gjort innan du ska flytta. För att undvika återställningsanspråk när du flyttar bör du därför välja samma färgnyans och materialval som när du flyttade in. (Om väggarna är vitmålade när du flyttar in, ska väggarna vara vitmålade när du flyttar ut.) Vi hjälper dig gärna mot en fast avgift.

Kontakta oss alltid innan du skaffar en egen frys, diskmaskin, fläkt, tvättmaskin, torktumlare eller liknande utrustning. Installation måste utföras av en behörig installatör. Om något måste återställas den dag du flyttar är det ditt ansvar att detta blir gjort. Vi hjälper dig gärna mot en fast avgift.

Får du ohyra i din lägenhet, som t.ex. mjölbaggar, måste du genast kontakta Anticimex så att ohyran inte sprider sig. Genom vårt avtal med Anticimex kommer de till dig utan kostnad och bekämpar ohyran. Telefonnummer: 075 245 10 00.

Mata inte fåglarna. Det kan locka till sig råttor och duvor med sanitära olägenheter som följd.

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30 till 60 minuter.

På grund av brandrisken och allas trevnad är det inte tillåtet att grilla med kol-, gas- eller engångsgrill på balkongen eller uteplatsen. Endast elgrill är tillåtet under förutsättning att rök och matos inte stör dina grannar. Vi hänvisar i första hand till grillplatser på den gemensamma gården i området. Lämna aldrig grillen utan bevakning. Tänk på att alltid visa hänsyn till grannarna.

På grund av stor säkerhetsrisk är det inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på den gemensamma gården. Studsmatta och pool får endast placeras på din egen täppa och som tillhör lägenheten. Ha uppsikt över den vattenfyllda poolen så att ingen olycka sker. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter. Som ägare av en pool och studsmatta är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka. Undersök hur din hemförsäkring täcker eventuella skador om oturen skulle vara framme. 

För en hälsosam boendemiljö får inte för många personer bo i lägenheten, så att risk för olägenhet och ohälsa inte uppkommer enligt miljöbalkens särskilda bestämmelser om hälsoskydd. En normalstor 1:a är anpassad för max två personer, en 2:a för max tre personer, en 3:a för max fem personer, en 4:a för max sex personer o.s.v.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna in en ansökan till oss. Hyra ut i andra hand kan du till exempel göra om du som har ett förstahandskontrakt ska arbeta eller studera på annan ort, göra en längre resa eller provbo som sambo. Även om du hyr ut din lägenhet till någon annan så är det du som är ansvarig för lägenheten.

Direktbyte av lägenhet kan du göra om du har ett förstahandskontrakt. Direktbyte innebär att du byter lägenhet med kontraktsinnehavaren av en annan lägenhet i samma fastighetsbestånd. När ett byte sker innebär det att båda accepterar lägenheten i befintligt skick. Du får inte ta emot pengar för att du byter lägenhet. Om du vill göra ett direktbyte ska du lämna in en ansökan till oss. Du behöver ha beaktansvärda skäl för bytet och den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla vår uthyrningspolicy. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden kan ta cirka tre månader. Ansökan om lägenhetsbyte är inte en uppsägning. Logga in på Mina Sidor för mer information.

Höst, vinter och jul är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av bränder. Här får du tips för ökad säkerhet.