IMD – Individuell mätning och debitering av vatten

Just nu pågår ett stort miljöarbete hos Victoria Park. Vi vill att våra hyresgäster ska kunna se hur mycket vatten de faktiskt förbrukar och kunna påverka sina boendekostnader.

IMD står för individuell mätning och debitering av vatten och innebär att du som hyresgäst betalar för det vatten du förbrukar. I hyran ingår en normalförbrukning och använder du mindre vatten får du avdrag på hyresavin, använder du mer får du betala extra.

Det finns även miljömässiga fördelar med IMD. Individuell mätning ökar medvetenheten och har i många fall visat sig minska förbrukningen. Bra för både din plånbok och miljön.

I hyran ingår normalförbrukning som är baserat på antal kvadratmeter och år, i enlighet med överenskommelse med Hyresgästföreningen. Det innebär att om du gör av med mindre än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyresavin, gör du av med mer så får du betala för det som överstiger normalförbrukningen. 
Priset vi debiterar dig för varmt och kallt vatten baseras på våra leverantörers priser på vatten och värme.

Efter installation av mätare i lägenheten, har vi en inkörningsperiod på två månader för att du ska kunna ta del av och framförallt påverka din förbrukning inför den första ”riktiga” avläsningen. Därefter startar mätning av din faktiska förbrukning i jämförelse mot normalförbrukningen för din bostad.

På hyresavin en månad senare får du den faktiska förbrukningen för föregående månad. Har du använt mindre mängd vatten än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyran, har du använt mer får du betala för det som överstiger normalförbrukningen.