Huset och gården

Du är skyldig att visa hänsyn gentemot dina grannar. Undvik störningar som höga skrik, hög musik och liknande. Det är extra viktigt mellan kl. 22.00 – 07.00. Tala om för dina grannar om och när du ska ha fest. Håll bostadsområdet rent och fint. Det gäller både i lägenheten och gemensamma utrymmen.

Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller i cykelrummet. Det är inte tillåtet att förvara cyklar eller annan utrustning i trapphusen. Det hindrar framkomligheten för brand- och ambulanspersonal samt för områdets servicepersonal. 

På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar inte stå parkerade i källaren. Kör inte med motorfordon på gårdens vägar, gångbanor eller gräsmattor. Bilkörning på gården är endast tillåtet vid in- och utflyttning och transport av skrymmande möbler. Motorfordon ska parkeras på rätt plats – på gatan, i garage eller på p-plats. Kontakta din Bobutik om du behöver hyra en garage- eller parkeringsplats.

Trapphuset är det gemensamma utrymme vi använder mest i huset. Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande. Både trapphus och entréer ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten. Stäng alltid entréporten för att hålla skräp och objudna gäster ute.

Stäng alltid dörrar till vind och källare, särskilt om de är branddörrar eftersom dessa hindrar en eventuell brand från att sprida sig i fastigheten. Håll källar- och vindgångarna fria från prylar, det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. 

I de fall det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för förrådet. Förrådet ska låsas med eget hänglås.

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i huset. Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn för allas trivsel och trevnad. Följ de råd och anvisningar som finns angivna. Lämna tvättstugan, maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda. Om du upptäcker fel i tvättstugan ska du göra en serviceanmälan.

Som fastighetsägare ansvarar vi för snöröjning av gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar. Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Detta gäller även snön på din balkong.