Flytta ut

Säg upp kontraktet minst tre hela månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas från den dag vi som hyresvärd har fått din uppsägning. Exempel: Säger du upp lägenheten den 4 februari gäller avflyttning den 1 juni. En uppsägning ska alltid ske skriftligt och undertecknas för att gälla. Lämna eller skicka in din skriftliga uppsägning till oss i din Bobutik. Observera våra öppettider. Uppsägningsblankett finns under Mina Sidor. Tänk på att även säga upp eventuella parkeringsplatser.

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa den för nya sökande. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan kunna visa lägenheten. Victoria Park har rätt att kräva skadestånd om visningsmöjligheten fördröjs och därigenom extra kostnader uppstår.

Vid dödsfall har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid, om uppsägning sker inom 1 månad från det att hyresgästen avlidit. Därefter gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

Direktbyte av lägenhet kan du göra om du har ett förstahandskontrakt. Direktbyte innebär att du byter lägenhet med kontraktsinnehavaren av en annan lägenhet i samma fastighetsbestånd. När ett byte sker innebär det att båda accepterar lägenheten i befintligt skick. Du får inte ta emot pengar för att du byter lägenhet. Om du vill göra ett direktbyte ska du lämna in en ansökan till oss. Du behöver ha goda skäl för bytet och den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla vår uthyrningspolicy. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden kan ta cirka tre månader. Ansökan om lägenhetsbyte är inte en uppsägning.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna in en ansökan till oss. Hyra ut i andra hand kan du till exempel göra om du som har ett förstahandskontrakt ska arbeta eller studera på annan ort, göra en längre resa eller provbo som sambo. Även om du hyr ut din lägenhet till någon annan så är det du som är ansvarig för lägenheten.

Vill du flytta till en av våra nyrenoverade och lediga lägenheter? För att söka en ny lägenhet måste du skapa ett konto på Mina Sidor och ansöka som vanligt. Som hyresgäst har du förtur till våra lediga lägenheter.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du bokar tid för slutbesiktning i din Bobutik i samband med uppsägning. En godkänd besiktning krävs innan avflyttning.

Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp etc. Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage.

Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas, inklusive förråd, balkong och eventuellt garage. Om lägenheten inklusive tillhörande utrymmen inte är välstädad eller saknar utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten, kan du i efterhand bli tvungen att betala för kostnaderna enligt SABO:s (Sveriges Allmänna Bostadsföretag) prislista.

Om inget annat har överenskommits ska du lämna lägenheten senast kl.12 på avflyttningsdagen. Om det är en lördag, söndag eller helgdag ska du flytta ut första vardagen därefter.

Kontrollera att du kan lämna tillbaka alla nycklar när det är dags. Det gäller alla nycklar – till lägenhet och andra utrymmen (exempelvis port, tvättstuga, garage, förråd, etc.). Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Glöm inte att ta bort hänglås på förråd. Du lämnar nycklarna till din Bobutik senast kl.12 på avflyttningsdagen. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.