Flytta ut

En uppsägning ska alltid ske skriftligt och undertecknas för att gälla. Tänk på att uppsägningstiden räknas från den dag vi som hyresvärd har fått din uppsägning. Poststämpel gäller. Exempel: Säger du upp lägenheten den 4 februari gäller avflyttning den 1 juni. Använd gärna uppsägningsblanketten som du finner här >> 

Lämna in eller skicka in din skriftliga uppsägning till oss i din bobutik. Det går även bra att skriva en uppsägning och scanna/fota den och sedan mejla den till bobutiken. OBS, det signerade originalet ska även postas eller lämnas till Bobutik. Samma regler gäller parkering/garage och förråd.

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa den för nya sökande. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan kunna visa lägenheten. Victoria Park har rätt att kräva skadestånd om visningsmöjligheten fördröjs och därigenom extra kostnader uppstår.

Vid dödsfall har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid, om uppsägning sker inom 1 månad från det att hyresgästen avlidit. Därefter gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

I anslutning till flytten görs två lägenhetsbesiktningar, en förbesiktning och en slutbesiktning. Godkänd slutbesiktning krävs innan avflyttning. Läs mer i avsnittet Besiktning

I anslutning till flytten görs två lägenhetsbesiktningar, en förbesiktning och en slutbesiktning. Godkänd slutbesiktning krävs innan avflyttning.

Perioden mellan för- och slutbesiktningen kan du använda till att åtgärda eventuella påpekanden som uppkommer vid besiktningen. Ha dock i åtanke att alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda för att godkännas.

Inför besiktningarna ska du tänka på att: 

  • Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp etc.
  • Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad.
  • Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage.

Förbesiktning

Tid för förbesiktning bokas när du säger upp din lägenhet. Vid förbesiktningen kontrollerar vi att det som tillhör lägenheten är på plats, att det inte finns märken eller skador och att lägenheten inte har utsatts för ett onormalt slitage. Eftersom lägenheten fortfarande är möblerad kommer vi att fråga om det finns några skavanker bakom exempelvis skåp eller under mattor. Kontrollera din lägenhet innan besiktningen så att du kan svara på denna fråga. När förbesiktningen är klar informeras du om eventuella brister och vad som ska vara åtgärdat inför slutbesiktningen.

Slutbesiktning

Tid för slutbesiktning bokar du själv. Alla utrymmen som tillhör lägenheten ska vara slutstädad vid denna besiktning, inklusive förråd, balkong och eventuellt garage. Som hyresgäst blir du ersättningsskyldig enligt SABO:s (Sveriges Allmänna Bostadsföretag) prislista om följande upptäcks i slutbesiktningen:

  • Att det inte är fullgott städat eller saknar utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten,
  • Att nya skador har uppstått efter förbesiktningen,
  • Att lägenheten har skador som inte har åtgärdats trots information vid förbesiktningen,
  • Att lägenheten har skador som vid förbesiktningen exempelvis har varit dolda bakom skåp eller under mattor.

Om inget annat har överenskommits ska du lämna lägenheten senast kl.12 på avflyttningsdagen. Om det är en lördag, söndag eller helgdag ska du flytta ut första vardagen därefter.

Kontrollera att du kan lämna tillbaka alla nycklar när det är dags. Det gäller alla nycklar – till lägenhet och andra utrymmen (exempelvis port, tvättstuga, garage, förråd, etc.). Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Glöm inte att ta bort hänglås på förråd. Du lämnar nycklarna till din Bobutik senast kl.12 på avflyttningsdagen. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. 

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).