Öppet bredband

Vi vill erbjuda alla våra hyresgäster tillgång till ett öppet bredbandsnät med stor valfrihet inom bredband, TV och telefoni. Att ansluta öppet bredbandsnät till alla våra fastigheter kommer att pågå från sommar 2017 till och med 2019.

Du som är hyresgäst hos Victoria Park kommer i god tid att få information när det är dags för ditt område att anslutas till det nya öppna bredbandsnätet.

Det nya öppna bredbandsnätet ger dig som hyresgäst en stor valfrihet av tjänster inom TV, bredband och telefoni. Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många  olika tjänsteleverantörer och deras utbud. Via det nya öppna bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket.

På portalen victoriapark.itux.se hittar du mer information om det nya öppna bredbandsnätet. Där hittar du också alla leverantörer som levererar tjänster i bredbandsnätet. Det är direkt till tjänsteleverantören du vänder dig om du har frågor kring deras utbud eller behöver hjälp.

Det gamla fasta telenätet och mobilnätet har inte tillräcklig kapacitet för att klara framtidens behov av digitala tjänster. 

Över hela landet byggs nu fibernät för en snabbare, stabilare uppkoppling. Detta ligger också i linje med regeringens vision om att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Victoria Park har därför beslutat att satsa på ett öppet och framtidssäkert bredbandsnät som möter framtidens krav och ger dig som hyresgäst stor valfrihet.

Om det inte finns ett bredbandsnät av fiber redan idag bygger vi ett nytt nät. Det innebär att vi behöver gräva utanför huset. Därefter sker en installation i trapphuset och i varje lägenhet.

Du kommer i god tid få information om när ditt område ska anslutas.