Öppet bredband

Vi vill erbjuda alla våra hyresgäster tillgång till ett öppet bredbandsnät med stor valfrihet inom bredband, TV och telefoni. Att ansluta öppet bredbandsnät till alla våra fastigheter kommer att pågå från sommar 2017 till och med 2019.

Du som är hyresgäst hos Victoria Park kommer i god tid att få information när det är dags för ditt område att anslutas till det nya öppna bredbandsnätet.

#Ingress