IMD – Individuell mätning och debitering av vatten

Just nu pågår ett stort miljöarbete hos Victoria Park. Vi vill att våra hyresgäster ska kunna se hur mycket vatten de faktiskt förbrukar och kunna påverka sina boendekostnader.

#Ingress