Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 20 december 2018

Victoria Park tecknar hyresavtal med Karlskrona kommun

Victoria Park har tecknat ett hyresavtal med Karlskrona kommun avseende uthyrning av kontorslokaler i centrala Karlskrona anpassade för ett verksamhetsområde inom kommunens äldreförvaltning. Avtalet, som tillträds den 1 april 2019, löper över fem år och omfattar drygt 600 kvadratmeter med en årshyra om cirka 800 000 kronor.

- Vi är mycket glada över att kunna erbjuda anpassade kontorslokaler och en attraktiv arbetsplats för ett verksamhetsområde inom kommunens förvaltning i centrala Karlskrona, säger Victoria Parks Fastighetschef Ola Svensson.

Lokalerna kommer att hyresgästanpassas innan inflyttning som sker den 1 april 2019. Årshyran uppgår till cirka 800 000 kr per år och löper under en femårsperiod.

- Förutom lokaler anpassade för vår organisation samt syfte och mål innebär det samtidigt en nystart för hela vår verksamhet, säger Carina Thörnquist, Verksamhetschef Resurs och kompetens på äldreförvaltningen, Karlskrona Kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fastighetschef Ola Svensson, telefon 0707 89 57 93, e-post ola.svensson@victoriapark.se 
VD Per Ekelund, telefon 0708 67 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2018 till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 051 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka