Visselblåsning (Whistleblowing)

Vi månar om ett öppet affärsklimat och vill arbeta på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för alla som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Victoria Parks policys har vi inrättat en extern visselblåsartjänst.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till närmaste chef eller dennes chef på Victoria Park. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga via den digitala tjänsten 2Whistle

När kan visselblåsningstjänsten användas?

Visselblåsartjänsten kan användas av alla för att lämna information om en farhåga om något som strider mot lagar, regler, policys eller riktlinjer och som allvarligt kan påverka Victoria Park eller våra anställda

Exempel på sådana oegentligheter kan vara ekonomisk brottslighet, korruption, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan äventyra anställdas liv och hälsa.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Alla kan använda visselblåsartjänsten, anställda, kunder, samarbetspartners och andra intressenter till Victoria Park.

Om du är osäker på om du ska rapportera ett problem eller inte, så rekommenderar vi att du gör en anmälan. Om din anmälan inte kan hanteras i systemet kommer du – om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter – att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig.

Så här lämnar du anonymt ditt meddelande 

När du lämnar en uppgift på wb.2secure.se ska du ange Victoria Parks bolagskod: clo843

Lämna eller följ upp ärende

På skärmen får du ett ärendenummer och lösenord. Spara dem säkert. Dessa nummer ska du använda för att följa upp eller komplettera uppgifterna. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Därefter följer du instruktionerna i formuläret.

Tänk på att det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Utveckla gärna ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Vi kommer, i syfte att underlätta en utredning, efterfråga dina kontaktuppgifter. Dessa är helt frivilliga att lämna. All information hanteras med största sekretess och du är alltid garanterad anonymitet.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten och handläggarna av en utomstående och oberoende aktör 2Secure, 2secure.se.

Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Även om du anger dina kontaktuppgifter är din anonymitet är garanterad. 

När du lämnat en anmälan rekommenderar vi att du regelbundet loggar in med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från utredarna som mottagit din anmälan.

Vår Visselblåsningpolicy

Läs mer om Victoria Parks process för visselblåsning >>