Sociala investeringar skapar attraktiva bostadsområden

 Miljövärdar i Eskilstuna Nyrenoverade och moderna lägenheter Kristianstad Nyrenoverad och modern lägenhet BoråsFotbollsskola - en del i samhällsbygge

Vi arbetar på flera fronter för att utveckla trivsamma och attraktiva bostadsområden. Vi satsar på sociala investeringar i arbetet med att utveckla långsiktigt hållbara bostadsområden. I förlängningen gynnar det de boende, medarbetare, oss och samhället genom att området blir bättre att leva i.

Victoria Park öppnar dörren för arbetssökande i området

Nyckeln till att skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö är nöjda och engagerade boende och medarbetare. Vi ser därmed en styrka i att anställa boende i bostadsområdet. Dessa eldsjälar har enorm kunskap om både gårdarna och närområdet, och vill vara med och bidra till en trivsammare boendemiljö.
Många av våra medarbetare är tidigare långtidsarbetslösa boenden som får möjlighet till praktisk utbildning och ett jobb att gå till på morgonen. För dessa medarbetare är detta ett första steg in på arbetsmarknaden för att ta sig sedan vidare ut i arbetslivet, vilket är ett av våra mål. Hälften av alla som avslutat sin anställning hos oss har direkt fått anställning hos våra samarbetspartners, inom Victoria Park eller till annan sysselsättning. Därutöver erbjuder vi även sommarjobb och praktikplatser.  Träffa några av våra boende och medarbetare här.

Varje år skapar vi sysselsättning åt 25-30 boende på 12-18 månaders anställning med avtalsenlig lön. Vi står för cirka 60 procent av den totala lönekostnaden. Och genom att vi får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för resterande del kan vi anställa ännu fler boende från våra bostadsområden.
De sociala mervärdena är flera, alltifrån samhällsnyttan i stort med ökad sysselsättning och inkomstnivå till ökad boendekvalitet genom större hänsynstagande och engagemang bland de boende.

Lokala förvaltningsorganisationer

Victoria Park har lokala förvaltningsorganisationer i varje fastighetsort med egna medarbetare som bor i området. Vi vill ha en nära dialog med de boende och utökar den traditionella förvaltningsorganisationen med bocoacher och miljövärdar i varje fastighetsbestånd. Bocoacherna besöker boende i bostaden och diskuterar boendefrågor utifrån varje enskild person och familjs perspektiv och behov, som till exempel sopsortering, återvinning och hur gemensamma utrymmen ska hållas iordning och allmänna skötselråd för en trivsam bostadsmiljö. Miljövärdarna ansvarar för att det är rent, snyggt och trivsamt på gårdarna och runtomkring fastigheterna. Genom att exempelvis miljövärdarna dessutom är boende hos oss skapas flera sociala mervärden. Både boende och människor som rör sig i området känner ett större ansvar att inte skräpa ner eller förstöra, när det är deras vänner eller grannar som ser till att det hålls rent och snyggt. 

Entreprenadavtal med social klausul

Victoria Park ställer krav på entreprenadavtal med social klausul. För att kunna engagera fler boende i arbetet med att utveckla bostadsområdena, ställer vi krav på att entreprenörer anställer personer som bor i våra bostadsområden. Vi har bland annat tecknat entreprenadavtal för trappstädning i Malmö, Karlskrona och Stockholm, vilket innebär att våra entreprenörer anställt boende i våra fastigheter, med ökad sysselsättning och flera sociala mervärden som följd.

Brett samhällsengagemang

Victoria Park har ett brett samhällsengagemang. Vi samarbetar med kommuner och myndigheter såsom arbetsförmedling, miljöförvaltning, polis samt andra fastighetsägare och organisationer, som exempelvis hyresgäströrelsen, idrottsföreningar och trossamfund. Ett brett samarbete skapar en tryggare boendemiljö och motverkar utanförskap. Därför stöttar vi olika sociala aktiviteter som gynnar både de boende och närområdets utveckling. 

Exempel på samhällsengagemang

  • Läxhjälp till högstadieelever i Malmö och Göteborg – genom samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen.
  • Stöd till Al Nour Drita – en albansk-muslimsk förening i Malmö.
  • Samarbete med FC Rosengård – bland annat Victoria Parks fotbollsskola i Malmö. Sommar 2016 arrangerades tillsammans med FC Rosengård en fotbollsskola för 40 barn på Rosengårds IP.
  • Victoria Parks fotbollsskola i Linköping.
  • Samarbete med Drömmarnas Hus.
  • Samarbete med kommunen i Tensta – ”Trygg i Tensta” som bland annat organiserar nattvandringar.
  • Samarbete med hyresgäströrelsen som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och kvinnor i Victoria Parks kommersiella lokaler.
  • Samarbete med olika stadsdelsförvaltningar i brottsförebyggande frågor och områdesutveckling.
  • Samarbete med kvinnoförening i Linköping.
  • Samarbete med en fastighetsförening i Linköping, för att tillsammans med tre andra fastighetsbolag skapa ett tryggare område i Nygård. 

Förbättringar av fastigheterna

För att skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö satsar vi på att förbättra våra bostäder, med fokus på att renovera till en högre och modernare standard i samband med att en boende väljer att flytta eller byta lägenhet. På så vis skapar vi goda förutsättningar för bostadskarriär genom att de boende kan byta till en nyrenoverad bostad utan att behöva flytta från bostadsområdet. Det är viktigt att våra boende trivs i sina hem och alla som vill bo kvar i sin lägenhet ska kunna göra det och samtidigt kunna välja att uppgradera sin bostad. Därför erbjuder vi även tillval som exempelvis byte av vitvaror, golvbyte och installation av säkerhetsdörrar. Utemiljön på gårdarna och i närområdet är viktig för en tryggare och trivsammare boendemiljö. Förutom att det hålls rent och snyggt, satsar vi på nyplanteringar, nya lekplatser och bättre belysning kring fastigheterna och i närområdet.

Ökat fokus på miljön

Vid sidan om den sociala förvaltningen utgör energibesparande investeringar en viktig del i hållbarhetsarbetet med mål att förbättra boendekvaliteten och minska bolagets miljöpåverkan och den totala energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi satsar på tekniska lösningar för att optimera energiförbrukningen och sänka vattenförbrukningsnivån i våra fastigheter. En sådan åtgärd är installation av prognosstyrning för värmesystem. En annan är byte till snålspolande armaturer. Successivt byter vi frånluftsfläktar som drar mindre energi samt bygger om värmecentraler och tilläggsisolerar väggar och tak. Vi byter fönster och installerar rörelsestyrd trapphusbelysning med LED-teknik.