Kontakt

Victoria Park AB Stora Varvsgatan 13A

Victoria Park AB, huvudkontor
Stora Varvsgatan 13 A (Koggen-huset)
Box 2, 201 20 Malmö

Telefon: 040 16 74 40, Epost: info@victoriapark.se

Hitta hit
Parkering? Det finns flertalet parkeringar i området, exempelvis det intilliggande P-huset Erika. 
Längs med S Stapelgränd finns besöksparkeringsplatser på 30 min.

För direktkontakt tillämpar vi e-postadresser enligt modellen fornamn.efternamn@victoriapark.se

Allmän ansökan

Vill du skicka in en allmän ansökan är du välkommen att besöka vår karrärsida och connecta >>