Fastighetsbestånd

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 14 725 lägenheter.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Förvaltningsregioner

Victoria Parks förvaltningsverksamhet drivs i tre regioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – för en effektiv förvaltning med en social dimension och lokal förankring. (Tillträde anges i parantes)


Region Stockholm

Victoria Park Region Stockholm

Antal fastigheter

97

Antal lägenheter

6 000

Eskilstuna (jan -15)

3 056

Linköping (aug -13)

1 428

Nyköping (sep -16)

611

Stockholm (apr -14)

536

Örebro(sep -17)

396


Region Malmö

Victoria Park Region Malmö

Antal fastigheter

105

Antal lägenheter

5 300

Malmö (-13/-16/-18)

1 746

Karlskrona (jul -16)

1 347

Växjö (dec -16)

885

Markaryd (aug -13)

769

Kristianstad (apr -14)

583


Region Göteborg

Vctoria Park Region Göteborg

Antal fastigheter

17

Antal lägenheter

2 400

Göteborg (-15/-17)

1 449

Borås (mar -16)

918