Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på
12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A26.70-0.1 (-0.37%)26.7026.8037,766
Victoria Park B26.800 (0.00%)26.7026.80237,881
Victoria Park Pref305.001.5 (0.49%)305.00307.001,006
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.