Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd hade den 14 juli 2016 ett marknadsvärde om cirka 10,3 miljarder kronor.

"Under första halvåret har vår intjäningsförmåga och finansiella ställning förstärkts ytterligare, vilket visar att vår operativa förvaltningsmodell med socialt ansvar samt finansiella strategi bär. Med våra senaste strategiska förvärv avseende lägenheter i Karlskrona, Malmö och Nyköping är vi väl rustade för att skapa fortsatt aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt", säger VD Peter Strand.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A23.00-1 (-4.17%)22.9023.00108,275
Victoria Park B22.90-0.9 (-3.78%)22.9023.00543,937
Victoria Park Pref315.500 (0.00%)315.50316.501,301
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande

Kalendarium
2016-10-26
Delårsrapport januari-september 2016

Senaste rapport

Aktuellt


Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter
E-postadress: