Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 012 000 kvadratmeter, fördelat på 12 800 lägenheter, med ett marknadsvärde om 11,5 miljarder kronor.

"Det har varit en händelserik period avseende såväl fastighetstransaktioner som förädlingsarbete inom befintligt bestånd. Vi har etablerat oss i tre nya städer och ytterligare stärkt intjäningsförmågan, markant ökat substansvärdet, samt trots offensiva investeringar säkrat en god finansiell ställning. Med andra ord är vi väl rustade att skapa ytterligare aktieägarvärde på såväl kort som lång sik", säger VD Peter Strand.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A22.60-0.2 (-0.88%)22.6022.7013,712
Victoria Park B22.500 (0.00%)22.5022.6096,190
Victoria Park Pref296.000 (0.00%)296.00299.50397
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2016-10-26
Victoria Park AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2016
Kalendarium
2017-02-16
Bokslutskommuniké 2016

Senaste rapport

Presentation


Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter
E-postadress: