Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Med tillträdet i Nyköping uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd till drygt 940 000 kvadratmeter, fördelat på cirka 12 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om cirka 10,4 miljarder kronor.

"Under första halvåret har vår intjäningsförmåga och finansiella ställning förstärkts ytterligare, vilket visar att vår operativa förvaltningsmodell med socialt ansvar samt finansiella strategi bär. Med våra senaste strategiska förvärv avseende lägenheter i Karlskrona, Malmö och Nyköping är vi väl rustade för att skapa fortsatt aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt", säger VD Peter Strand.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A21.10-0.3 (-1.40%)21.1021.3066,195
Victoria Park B21.20-0.1 (-0.47%)21.2021.30609,268
Victoria Park Pref302.002.5 (0.83%)302.00302.502,659
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande

Kalendarium
2016-10-26
Delårsrapport januari-september 2016

Senaste rapport

Aktuell presentation


Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter
E-postadress: