Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på
12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A24.600.1 (0.41%)24.6024.70259,909
Victoria Park B24.700.2 (0.82%)24.8024.90146,125
Victoria Park Pref300.000.5 (0.17%)300.50305.005,407
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.