Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Per den 31 december uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
VICP A34.101.1 (3.33%)33.8034.1014,162
VICP B32.900.3 (0.92%)32.7532.80127,642
VICP PREF317.000 (0.00%)317.00318.001,885
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2018-02-15
Bokslutskommuniké 2017: Fortsatt expansion med bevisad affärsmodell
Kalendarium
2018-04-24
Delårsrapport januari-mars 2018

Senaste rapport